• ساخت پرگار با نی و چوب بستنی برای کشیدن دایره در اندازه های مختلف ۰۰:۵۱
  • ایرانیها در کسبوکار جهانی چهرههای شاخصی دارند  در این ویدئو بزرگترین میلیاردرهای ایرانی معرفی می شوند ۰۱:۰۷
  • ازمایش با دستمال کاغذی و لیوان اب ۰۲:۲۳
  • ویدیو تاثیر گذار از یک مصاحبه شغلی  ۰۴:۰۵

ساخت پرگار با نی و چوب بستنی برای کشیدن دایره در اندازه های مختلف


سرویس اشتراک ویدیو آهنگ صوت و کتاب الکترونیکی

به هابی ۹ (www.HOBBY9.com) خوش آمدید . هابی ۹ اولین سرویس اشتراک چند رسانه ای است. به این معنی که سرویس اشتراک ویدیو ، سرویس اشتراک آهنگ ، سرویس اشتراک صوت و سرویس اشتراک کتاب الکترونیکی یکجا در یک وب سایت قرار گرفته اند و کاربران می توانند با عضویت در این سایت ویدیو ها ، آهنگ ها ، صوت ها و کتاب های الکترونیکی خود را با دیگر کاربران به اشتراک گذاشته و از رسانه های دیگر کاربران استفاده کنند. کاربران با عضویت در سایت می توانند از امکانات متنوع و رایگان موجود در قسمت کاربری استفاده کنند. امیدواریم در این وب سایت هرچه بیشتر شاد باشید.