• راهنمایان گردشگری جهان کنوانسیون2017 ایران را با زبان بدن   مردمانی با آغوش باز به تصویر کشیدند   میدان ۰۰:۴۵
  • هزار مرتبه میخوانمت ترانه تویی (دکلمه) ۰۱:۳۵
  • ایده ای برای سرگرم کرده بچه ها با مقداری رنگ ۰۱:۰۰
  • ایده های برای بستن شال ویژه بانوان ۰۱:۰۰

راهنمایان گردشگری جهان کنوانسیون2017 ایران را با زبان بدن مردمانی با آغوش باز به تصویر کشیدند میدان


سرویس اشتراک ویدیو آهنگ صوت و کتاب الکترونیکی

به هابی ۹ (www.HOBBY9.com) خوش آمدید . هابی ۹ اولین سرویس اشتراک چند رسانه ای است. به این معنی که سرویس اشتراک ویدیو ، سرویس اشتراک آهنگ ، سرویس اشتراک صوت و سرویس اشتراک کتاب الکترونیکی یکجا در یک وب سایت قرار گرفته اند و کاربران می توانند با عضویت در این سایت ویدیو ها ، آهنگ ها ، صوت ها و کتاب های الکترونیکی خود را با دیگر کاربران به اشتراک گذاشته و از رسانه های دیگر کاربران استفاده کنند. کاربران با عضویت در سایت می توانند از امکانات متنوع و رایگان موجود در قسمت کاربری استفاده کنند. امیدواریم در این وب سایت هرچه بیشتر شاد باشید.