نسیم هدایت/nasimehedayat

    http://www.aparat.com/nasimehedayat
|

مدحی برای امیر المومنین حضرت علی (علیه السلام)(بسیار زیبا است )

پخش مجدد
 • مدحی برای امیر المومنین حضرت علی (علیه السلام)(بسیار زیبا است ) ۰۴:۵۵
 • موضع ام المومنین ام سلمه نسبت به آقا امیرالمومنین علیه السلام ۰۴:۲۷
 • آهنگ زیبای ای_دل باصدای امیر_یاوری ۰۳:۰۴
 • آهنگ زیبای          سیم_خاردار باصدای امیر_یاوری ۰۳:۰۰
 • آهنگ زیبای حسین امیری  بهم بگو ماشین شاد ۰۳:۰۸
 • آهنگ هر شب از امیر مسعود و امیر حسین آرمان ۰۴:۳۳
tv holder