شيعه مرتضي علي

    http://pershia777.blogfa.com/
|

تفاوت وهابیت با اهل سنت

پخش مجدد
  •  معاد و معراج جسمانی یا روحانی؟ پاسخ استاد محمدی ۰۴:۱۷
  •  ذکر گفتن با تسبیح یا انگشت؟ پاسخ استاد محمدی شبکه ولایت ۰۱:۲۶
  •  اگر ابلیس بر آدم سجده میکرد چه می شد؟ استاد محمدی ۰۵:۳۲
  • وقتی استاد برای نمره دادن دروغ سنج میزاره ۰۰:۵۸
  • نسخه کامل اخه چرا استاد  ۰۲:۰۹
  • تریلر کارهای استاد ایرج ملکی ۰۲:۱۷
tv holder