شيعه مرتضي علي

    http://pershia777.blogfa.com/
|

تفاوت وهابیت با اهل سنت

پخش مجدد
 • تریلر کارهای استاد ایرج ملکی ۰۲:۱۷
 • وقتی میگیم استاد داریم از چی حرف میزنیم شجریان ۰۰:۵۷
 • بيات اصفهان و بيات راجه  به شيوه استاد محمدرضا لطفي تار سلمان سالک ۰۳:۳۷
 • ربنا استاد شجریان گوش کنین حال و هوا تون عوض بشه ۰۱:۰۰
 • چه خوب ميگه استاد الهى قمشه اى حرفاش شنيدنيه ارزش يكبار ديدن رو داره ۰۳:۴۸
 • آواز استاد شجریان در دوران جوانی ۰۲:۱۳
tv holder